Menu

Information

Saxat från SKK`s hemsida !

Stoppa hundsmugglingen

Illegal införsel av hundar medför ofta stort lidande under de långa transporterna. Många har vuxit upp i misär och kan bära på sjukdomar. Men så länge det finns köpare kommer grymheten att fortsätta. Hjälp oss stoppa hundsmugglingen!